Informatie over de webinars

We hebben twee webinars ter beschikking: één voor PO en één voor VO. Vul hieronder uw gegevens in om direct (één van) deze webinars te volgen. 

On demand

Onze webinars zijn 'on demand'. U ontvangt direct na aanmelding een link naar het betreffende webinar. U kunt dus direct kijken. Of juist op een heel ander moment, als het u het beste uitkomt. Tijdens de webinars heeft u gewoon de gelegenheid om vragen te stellen. We komen daar niet direct/live op terug, maar wel zo snel mogelijk.

Webinar Voortgezet Onderwijs

Webinar Primair Onderwijs

In deze 60 minuten durende webinars, laten we u de mogelijkheden van Cogix zien. Aan de hand van praktijkcases komen onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Onze visie op begroten in het onderwijs

  • Het begroten van de bekostiging voor de verschillende schooltypes

  • Grip op salariskosten en fte's met Formatieplanning

  • Het maken van een investeringsplanning

  • De meerjarenbegroting financieel en personeel

  • De maandrapportage financieel en personeel

  • Het herverdelen van baten en lasten

Webinar onderwijsbegroting.jpg