In deze 60 minuten durende webinars, laten we u de mogelijkheden van Cogix zien. Aan de hand van praktijkcases komen onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Onze visie op begroten in het onderwijs
  • Het begroten van de bekostiging voor de verschillende schooltypes
  • Grip op salariskosten en fte's met Formatieplanning
  • Het maken van een investeringsplanning
  • De meerjarenbegroting financieel en personeel
  • De maandrapportage financieel en personeel
  • Het herverdelen van baten en lasten
Webinar onderwijsbegroting.jpg

Tijdens de webinars heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

Informatie over de webinars

We hebben 2 webinars ter beschikking: één voor PO en één voor VO. Vul hieronder de gegevens in om (één van) deze aan te vragen en kies een moment waarop u het webinar wilt volgen.

Webinar Voortgezet onderwijs

Webinar Primair onderwijs