Onze 7 beloften

 

1. Wij hebben een overzichtelijke menustructuur

Onze systemen beschikken over een overzichtelijke menustructuur. Afhankelijk van de autorisatie laat het alleen de nodige onderdelen zien. We kennen rollen voor schooldirecties, College van Bestuur, controllers, Raad van Toezicht, GMR en financiële dienstverleners.


2. Wij sluiten aan op uw belevingswereld

Wij zorgen dat alle software aansluit op de belevingswereld van de schooldirecteur. Geen moeilijke financiële termen, maar werken met bekende zaken: leerlingaantallen, medewerkers, vacatures, investeringen etc. Cogix rekent alles op de achtergrond helemaal door en presenteert u de gevolgen voor de meerjarenbegroting en het resultaat.


3. Wij geven snel inzicht

Het overgrote deel van de kosten wordt bepaald door de medewerkers. Wij bieden een handig overzicht aan van de bestaande medewerkers uit uw onderliggende administraties. Bijvoorbeeld AFAS of Raet. U kunt eenvoudig zelf zaken in de toekomst aanpassen, zoals de werktijdfactor, Bapo-verlof, einddata van contracten en vergoedingen. Daarnaast is het eenvoudig om een vacature op te nemen. U geeft alleen de functie en schaal aan en Cogix doet de rest.


4. Wij maken effecten inzichtelijk

Alle investeringen die u nu doet, hebben effect op het resultaat voor de komende vijf jaar. Daar wilt u verder niet mee bezig zijn, maar belangrijk is het wel. In ons systeem neemt u de investeringen eenvoudigweg op. U specificeert de omschrijving, het type en de aanschafwaarde. Cogix rekent vervolgens alles door en u krijgt de effecten gepresenteerd.


Of u nu op maand- of jaarniveau wilt begroten, op school- of boekjaar óf alles door elkaar, wij ondersteunen alle niveaus. Wij kijken naar de werkelijke cijfers van het voorgaande jaar, verhogen of verlagen dit voor het huidige jaar en automatisch versleuteld het systeem dit jaartotaal met het patroon van afgelopen jaar.

5. Wij maken begroten op diverse niveaus mogelijk


6. Wij geven een meerjarenbegroting

Onze systemen berekenen direct de effecten voor de komende jaren. Daarbij krijgt u met één druk op de knop een meerjarenbegroting. Deze kan gebaseerd zijn op verschillende zaken: meerdere cao's, nieuwe rekenregels, percentages voor toekomstige jaren en meerdere bekostigingsmethoden.


7. Wij zorgen voor een duidelijk interactief dashboard

Ons dashboard is een interactief managementinformatiesysteem. Het biedt u alle mogelijke inzichten op bestuursniveau, maar ook per school of kostenplaats. Cogix biedt inzicht in werkelijke en begrote fte's en diverse financiële en management ratio's.