Begroten hoeft niet ingewikkeld te zijn

Meestal bestaat een begrotingsmodel binnen het onderwijs uit verschillende onderdelen die samen de personele en materiële begroting vormen. Hierbij vormen de personele kosten 85% van de totale kosten. Het is daarom belangrijk om goed inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op dit gebied. Scholen en bestuur hebben doorgaans gelukkig een goed beeld van hun personele bezetting. De vertaling naar financiën is alleen vaak lastig en duurt lang. Herkenbaar? Wij hebben dé oplossing!

Cogix biedt namelijk standaardmodellen voor het berekenen van de bekostiging en de personele kosten op basis van de cao PO, VO en MBO/BVE. Hierdoor zijn alleen gegevens over leerlingaantallen en personeel nodig om snel inzicht te krijgen. Deze aantallen kunnen zowel decentraal (op de scholen) als centraal (via overkoepelend bestuur) worden ingevuld en aangepast. Dit wordt bestuurd door een eenvoudige workflow. Ook is altijd helder wie welke aanpassingen heeft gemaakt. Onze software maakt begroten inzichtelijk, eenvoudig en leuk!

Wat maakt ons zo waardevol voor u en uw school, bestuur of stichting?

Begrotingsmodel.jpg

Wij werken voor veel typen onderwijs

Onze jarenlange ervaring begon ooit bij het basisonderwijs. Gedurende de jaren kwamen daar echter ook andere andere typen bij. Deze diversiteit maakt het werk voor ons interessant. Voor u betekent het dat u met de systemen van Cogix in één keer klaar bent. Begroten, rapporteren, plannen. Alles kan bij ons. Of het nu over het Primair, Voorgezet of (Voortgezet) Speciaal Onderwijs gaat. We gaan zelfs een enkele uitdaging binnen het Middelbaar of Hoger Onderwijs niet uit de weg. Kortom: binnen welk type onderwijs u ook verantwoordelijk bent voor de begroting, wij helpen u snel op weg!
 


Onze aanpak gaat in stappen

Wij werken stapsgewijs. Elke volgende stap is een nieuwe week. Na 6 weken is ons systeem in principe geïmplementeerd en zijn we over op de blijvende fase: support via het Helpcentrum. Bij iedere stap of fase staan we stil bij úw wensen en input. Dit doen wij omdat we het belangrijk vinden uw vertrouwen te hebben én te houden. We begeleiden u dan ook van begin tot eind. En daarna. Voor ons houdt de samenwerking namelijk niet op na oplevering: ons Helpcentrum is er altijd om u verder te helpen.