Wij leveren verbinding tussen financiën en formatie

Cogix ondersteunt de complete planning & control cyclus binnen het onderwijs. Begroten en verantwoorden voor bekostiging, salariskosten, materiële kosten, investeringen en afschrijvingen. Voor álle schooltypen: PO, SBO, VO, (V)SO en MBO. We maken dit eenvoudig door alle benodigde informatie uit de bestaande systemen te halen en te koppelen. Zo zijn wij bekend met AFAS, Raet, Exact, HR2day, Twinfield en meer. Dubbele invoer is niet nodig en u bent altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken. 


Wij hebben een overzichtelijke menustructuur

Onze systemen beschikken over een overzichtelijke menustructuur. Afhankelijk van de autorisatie laat het alleen de nodige onderdelen zien. We kennen rollen voor schooldirecties, controllers, College van Bestuur, Raad van Toezicht, GMR en financiële dienstverleners. De overzichtelijke menustructuur ontstaat door ons dashboard: een interactief managementinformatiesysteem. Afhankelijk van de autorisatie, laat het alleen de nodige onderdelen zien. 


Ons systeem is laagdrempelig en sluit aan op uw belevingswereld

Wij zorgen dat alle software aansluit op de belevingswereld van de schooldirecteur. Geen moeilijke financiële termen, maar werken met bekende zaken als leerlingaantallen, medewerkers, vacatures, en investeringen. Het biedt u alle mogelijke inzichten op bestuursniveau, maar ook per school of kostenplaats. Cogix biedt inzicht in werkelijke en begrote fte's en diverse financiële en management ratio's. Ons systeem rekent alles op de achtergrond helemaal door en presenteert u de gevolgen voor de meerjarenbegroting en het resultaat.


Wij geven snel inzicht

Het overgrote deel van de kosten wordt bepaald door de medewerkers. Wij bieden een handig overzicht aan van de bestaande medewerkers uit uw onderliggende administraties. Bijvoorbeeld AFAS of Raet. U kunt eenvoudig zelf zaken in de toekomst aanpassen, zoals de werktijdfactor, duurzame inzetbaarheid, einddata van contracten en vergoedingen. Daarnaast is het eenvoudig om een vacature op te nemen. U geeft alleen de functie en schaal aan en Cogix doet de rest.


jongen_held.jpg

Of u nu op maand- of jaarniveau wilt begroten, op school- of boekjaar óf alles door elkaar, wij ondersteunen alle niveaus. Wij kijken naar de werkelijke cijfers van het voorgaande jaar, verhogen of verlagen dit voor het huidige jaar en het systeem versleutelt dit jaartotaal automatisch met het patroon van afgelopen jaar.

Wij maken begroten op diverse niveaus mogelijk


Alle investeringen die u nu doet, hebben effect op het resultaat voor de komende vijf jaar. Daar wilt u verder niet mee bezig zijn, maar belangrijk is het wel. In ons systeem neemt u de investeringen eenvoudigweg op. U specificeert de omschrijving, het type en de aanschafwaarde. Cogix rekent vervolgens alles door en u krijgt de effecten gepresenteerd, eventueel ook voor de komende jaren, in een meerjarenbegroting. En dat alles met één druk op de knop. Een meerjarenbegroting uit Cogix kan gebaseerd zijn op verschillende zaken: meerdere cao's, nieuwe rekenregels, percentages voor toekomstige jaren en meerdere bekostigingsmethoden.

Wij maken effecten zichtbaar, ook voor meerdere jaren


Wij geloven niet in alleen software leveren. Wij zorgen er altijd voor dat er een werkend proces wordt opgeleverd. Dit doen we samen met u door het complete implementatieproces te begeleiden, de sleutelgebruikers op te leiden en 100% ondersteuning te bieden tijdens het gebruik. Cogix kan daarbij gebruik maken van een uitgebreid partnernetwerk van financieel dienstverleners en implementatiepartners in het onderwijs.

Wij bieden 100% ondersteuning


Cogix-oplossingen draaien volledig in de cloud. Dit betekent dat u alleen een browser nodig hebt om te kunnen werken met Cogix en dat dit vanuit iedere plek kan. Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit. Het gaat bij begroten en formatieplanning om gevoelige gegevens, die alleen voor geautoriseerde gebruikers zichtbaar mogen zijn. Om dit te waarborgen hebben we een eigen veiligheidsbeleid. Zo worden alle gegevens versleuteld verstuurd en opgeslagen, vindt iedere dag een backup van de gegevens plaats en worden onze servers dag en nacht gemonitord op problemen en zwakheden. Alle input komt uit bestaande systemen en we maken uitsluitend gebruik van een Nederlands gecertificeerd datacenter van KPN.

Wij houden uw gegevens altijd veilig en beschikbaar in de cloud


Hierboven geven we slechts een beknopte beschrijving van waar we voor gaan. Onze speerpunten. Over een goed product is echter veel meer te vertellen. Dat doen we daarom ook in een kennismakingsfilmpje: Cogix in 3 minuten. Begroten, plannen, rapporteren... Wij begeleiden u bij het totale plaatje.
Laat ons weten waarin u precies geïnteresseerd bent en we praten snel met u verder!