Beleidsrijk begroten

Beleidsrijk begroten

Iedere directeur heeft ideeën hoe hij of zij het onderwijs op school zo optimaal mogelijk in wil richten. Maar deze ideeën hebben altijd effect op de begroting. Zo kan groepswerk bijvoorbeeld om speciale groepstafels vragen; wat natuurlijk om een specifiek bedrag in de begroting vraagt. Hetzelfde geldt voor nieuwe lesmethodes of het inzetten van nieuwe ICT hulpmiddelen zoals Chromebooks, Digiborden of Touchscreens.

Read More

9 Praktische tips voor het opstellen van het bestuursformatieplan

Het bestuursformatieplan kennen we allemaal wel; het pakwerk aan informatie waar de middelen, verhoudingen en personele bezetting van het komende jaar duidelijk in wordt uitgewerkt. Ontzettend belangrijk natuurlijk: het bestuursformatieplan geeft ons nu eenmaal inzicht in de wijze waarop de personele middelen (zowel op school- als op bestuursniveau) worden verkregen en ingezet.

Bestuur, controlling en P&O zitten regelmatig met de handen in het haar om het ook dit jaar weer goed uitgewerkt te krijgen. Het bestuursformatieplan geeft ons natuurlijk een meer up-to-date inzicht in het meerjarenperspectief en wordt daarnaast ook nog eens gebruikt als uitgangspunt voor het nemen van besluiten. Een ontzettend belangrijk onderdeel dus, een onderdeel waar je zeker geen fouten wilt maken.

Read More

Gratis tips, tricks, inzichten en adviezen!

In de dynamische wereld van het onderwijs gaat het steeds vaker over de financiën. Een goede begroting wordt steeds belangrijker. Maar... als de begroting klaar is, gaan we gewoon over op de orde van de dag. Het maken van een begroting is echter slechts één onderdeel van een groter proces: de cyclus van planning en control. Het is erg lastig om een heel jaar vooruit te kijken en er zal ongetwijfeld iets gebeuren wat financiële impact heeft. Denk aan teruglopende leerlingenaantallen, fusies, bezuinigingen en veranderende eisen van ouders en overheid. Het kost tijd om het planning- en controlproces écht goed te doen. Zeker naast je dagelijkse werkzaamheden. Bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen, alles uit je software halen, je kennis steeds weer vernieuwen... Het is nogal wat.

Daarom gaan wij je helpen!

Read More