Begroten, rapporteren en plannen. 
Leuk, eenvoudig en veilig. 
Als u het met Cogix doet tenminste...

Cogix staat voor gemakkelijk en toegankelijk begroten binnen onderwijs. U hoeft geen accountant te zijn om een goede sluitende begroting te kunnen maken. Daar staan we voor. Daar gaan we voor. Altijd samen met u. We willen het u makkelijk maken, zodat u tijd over houdt voor belangrijkere zaken. Goed onderwijs geven bijvoorbeeld.

Het landschap van onderwijs verandert continu. Teruglopende leerlingaantallen, fusies, veranderde eisen van ouders en overheid, bezuinigingen en nieuwe mogelijkheden binnen de ICT. Het wordt steeds belangrijker om een goede integrale meerjarenbegroting en formatieplanning te hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Maar veel schoolbesturen zitten vast in complexe en stroperige spreadsheets die veel tijd kosten, foutgevoelig zijn en vooral niet leuk zijn. Cogix maakt begroten weer eenvoudig en werkbaar voor iedereen.


Ons onderwijsgerichte systeem heeft alle facetten van het begrotingsproces in zich, zoals bekostiging, formatieplanning, meerjarenbegroting, financiële begroting, materiële begroting, personele begroting. Allemaal specifiek voor het onderwijs. Ook houdt het rekening met alle spelers die bij een goede begroting komen kijken. Onderstaand schema geeft dit weer.

 
Overzichtsplaatje Cogix - nieuw.png
 
 

Onze speerpunten

Wij maken ons hard voor een aantal zaken: onze speerpunten of wel onze 8 beloften aan u. Denkt u aan sleutelwoorden als 'laagdrempelig', 'overzichtelijk', 'altijd veilig', 'verbinding' en '100% ondersteuning'. 
 

Onze werkwijze

Wat ons betreft is begroten leuk en zeker niet ingewikkeld. We pakken een implementatietraject in stappen aan, zodat u na 6 weken zelf aan de slag kunt. Mét onze blijvende support via ons Helpcentrum. We werken ook voor álle typen onderwijs: PO, VO, (V)SO, MBO. 

Onze platte kracht

Wat dóen we nu eigenlijk? Gewoon heel concreet. Wat is ons product, waar zitten onze mensen iedere dag weer hard aan te werken? Aan onze Cogix-oplossingen! Onze software die het u gemakkelijker maakt.
 

 

 

Cogix-evenementen: leuk én leerzaam!

Wij helpen onze klanten niet alleen aan het begin van een ingebruikname. Nee, wij gaan verder! Gedurende de gehele looptijd dat u ons systeem gebruikt, doen wij er alles aan om u van informatie en begeleiding te voorzien. Zo hebben we ons Helpcentrum, onze webinars, trainingen en klantcontactdagen. De trainingen en andere evenementen die we organiseren, vindt u terug op onze evenementenpagina.